30.maija raidījuma "Vides fakti" sižets par elektromobiļu salidojumu


30.maija raidījuma "Vides fakti" sižets par elektromobiļu salidojumu