Ar elektromobiļiem Bānīša svētkos


Ar elektromobiļiem Bānīša svētkos

2016.gada 3.septembrī Stāmerienas stacijā notiekošajos Bānīša svētkos piedalīsies elektromobiļi VW e-up!, Nissan Leaf, Nissan e-NV200 un BMW i3. Brauciens ar elektromobili uz Bānīša svētkiem ir kļuvis iespējams pateicoties Gulbenē 2014.gadā uzstādītajai ātrās uzlādes stacijai. Gulbenes uzlādes stacija ir iekļauta gan Latvijas, gan starptautiskajās uzlādes punktu kartēs, tādejādi pievēršot elektromobiļu ceļotāju uzmanību Gulbenes novadam.

Ar elektromobiļiem Bānīša svētkos piedalīsies:

  • Gulbenes pašvaldība ar VW e-up!;
  • „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” ar lielā akumulatora Nissan Leaf;
  • AS „Madonas ūdens” ar Nissan e-NV200;
  • VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” ar BMW i3.

Svētku dalībnieki varēs uzzināt par elektromobiļu lietošanas pieredzi, par atbalstu, t.sk., bezmaksas autostāvvietām Rīgā, kā arī par ātrās uzlādes staciju tīkla izveides gaitu Latvijā.

Svētkos pievērsīsim uzmanību elektromobili un tvaika lokomotīvi vienojošajai priekšrocībai – iespējai izmantot no Latvijas atjaunīgajiem energoresursiem iegūto enerģiju: tvaika lokomotīve no koksnes iegūst siltumu, savukārt elektromobilis no enerģētiskajiem augiem, ūdens plūsmas, saules vai vēja – elektrību.

Elektromobiļi Gulbenē:

plkst. 10:00 – 11:00 elektromobiļi atradīsies pie ātrās (līdzstrāvas) uzlādes stacijas Brīvības ielā 66, kur elektromobiļu lietotāji atbildēs uz jautājumiem.

Elektromobiļi Stāmerienā

  • no plkst. 13:00 varēs iepazīt elektromobiļus, kā arī iztaujāt elektromobiļu lietotājus;
  • plkst. 15:00-15:10 elektromobiļu lietotāju uzruna svētku dalībniekiem.

Elektromobiļu dalību Bānīša svētkos organizē biedrība „ Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” ar biedrības „Auto Asociācija”   atbalstu.

Biedrība „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība”
www.bimab.lv
e-pasts: info@bimab.lv