Ūdeņraža šūnas transportlīdzekļi

Ūdeņraža un skābekļa reakcijā tiek ražota elektroenerģija, kas darbina elektromotoru. Kā blakus produkts rodas nekaitīgs ūdens. Ūdeņradis transportlīdzeklī tiek uzglabāts šūnās. Degvielu papildina nomainot ūdeņraža šūnas. Šādu transportlīdzekļu vienīgais radītais "piesārņojums" ir ķīmiskā procesa rezultātā radies ūdens.