Par 2018.gada elektromobiļu maratonu “Uzlādes tīkls savieno pilsētas”.