e-mobilitātes stends „Viedais transports” izstādē „Vide un enerģija 2018”


e-mobilitātes stends „Viedais transports” izstādē „Vide un enerģija 2018”

e-mobilitātes stendu „Viedais transports” organizēja biedrība „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība”,  atbalstīja biedrība „Auto asociācija” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā Viedās pilsētas klastera projekta ietvaros.