Par NAP2027 transporta ilgtspējas uzdevumu izpildes pilnveidošanu COVID-19 pandēmijas kontekstā


Par NAP2027 transporta ilgtspējas uzdevumu izpildes pilnveidošanu COVID-19 pandēmijas kontekstā

Biedrības "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība" vēstule
 13.Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai

Biedrība "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība" aicina veikt izmaiņas "Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027.gadam" projektā (NAP2027) sakarā ar COVID-19 pandēmijas izraisīto ekonomisko lejupslīdi, kā arī aktuālajām un paliekošajām izmaiņām sabiedriskā transporta lietošanā. Nepieciešamo izmaiņu mērķi: 

  • samazināt sagaidāmo transporta nabadzības padziļināšanos, kas saistīta ar ekonomikas vispārējo stāvokli; 
  • kompensēt sabiedriskā transporta lietošanas izmaksu pieaugumu sakarā ar aizsargmasku, iespējamo, obligātu vai, sagaidāmo, brīvprātīgu lietošanu; 
  • atbalstīt saprotamo, COVID-19 pandēmijas izraisīto, vēlmi palielināt individuālā transporta, sākot no velosipēda, izmantošanas īpatsvaru.

  Ieteicamās izmaiņas "NAP2027 indikatīvo investīciju projektu kopumā", saglabājot oglekļa mazietilpīgas un gaisa piesārņojumu samazinošas transporta sistēmas attīstību, vienlaikus panākot pieejamību dažādām sociālajām grupām:

  • NAP2027 uzdevuma Nr.314[1] pasākumam Nr.563 palielināt finansējumu velosipēdu un mikromobilitātes līdzekļu lietošanas veicināšanai, kā arī maza ātruma transportlīdzekļu infrastruktūras attīstībai[2]
  • palielināt finansējumu NAP2027 uzdevuma Nr.335[3] pasākumam Nr.282 ar uzdevumu veicināt tieši mikromobilitātes risinājumu plašāku pielietošanu; 
  • Latvijā steidzami izveidot atbalsta programmu divu riteņu transportlīdzekļu iegādes atbalstam, kas analoģiska Lietuvā no š.g. maija ieviestajai.

 

Lietuvā sākot ar 2020.gada maiju tiek piedāvātas subsīdijas mopēdu un velosipēdu pirkšanai apmaiņā pret vecām automašīnām. Par elektrisko velosipēdu paredzēts izmaksāt līdz 700 eiro, par parastu divriteni vai elektrisko skrejriteni - līdz 400 eiro, elektriskā mopēda vai motocikla pirkšanai - līdz 1000 eiro. Valdība shēmai ir piešķīrusi 5 miljonus eiro, un tā tiks ieviesta ar maija pirmo nedēļu (Lietuvā, atsakoties no automobiļa, kompensēs sabiedriskā transporta biļetes vai skrejriteni).

 

Atbalsta programmas līdzīgas kā Lietuvā uzsāktajai ir, piem., Vācijā, Serbijā, Maltā.

 

Biedrības "Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība"
valdes priekšsēdētājs
(mob.t. 29268801)

 


[1] NAP2027 uzdevums Nr.314: "Transporta sistēmas pilnveidošana, lai palielinātu velosipēdu un citu videi draudzīgu transporta līdzekļu lietošanu un AER izmantošanu, veidojot atbilstošu infrastruktūru un veicinot autoparka nomaiņu, vienlaikus panākot pieejamību dažādām sociālajām grupām."

[2] "Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam", 4.pielikums, 5.11.Rīcības virziens: "Veicināt maza ātruma transportlīdzekļu infrastruktūras attīstību."

[3] NAP2027 uzdevums Nr.335: "Vietējās mobilitātes nodrošināšana nodarbinātībai un pakalpojumu saņemšanai, uzlabojot infrastruktūru, sniedzot atbalstu inovatīviem mikromobilitātes risinājumiem"