Biedrības darbība 2009.gadā

Pasākums

Datums

Saturs

Biedrības reģistrācija

10.septembris

Biedrība ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā

„Diena bez auto”

22. septembris

Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros „Dienā bez auto” Rīgā 22.septembrī notika velosipēdu un citu nulles izmešu pārvietošanās līdzekļu brauciens pa plānotā veloceliņa Centrs - Berģi maršrutu.

BIMAB sakoordinēja e-velosipēdu, e-mopēdu „eGo Helio” un lēngaitas elektromobīļa „Melex” dalību braucienā.

18. starptautiskā lauksaimniecības, mežizstrādes, produkcijas pārstrādes, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde

LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA 2009

LAUKU SĒTA 2009

8.  –  11. oktobris

BIMAB organizēja vienotu stendu, iesaistot vairākus ar elektrisko transportu saistītus komersantus.

E-transporta modeļi (lēngaitas auto, mopēdi, velosipēdi un gravitamobīļi (segway)) bija skatāmi un izmēģināmi.

Izstādes ietvaros tika organizēti divi semināri „E-transports: iespēja taupīgajiem”. Semināros tika apkopota elektrisko - akumulatoru transportlīdzekļu - lēngaitas elektromobīļu, elektrisko mopēdu un elektrisko velosipēdu ­- ekspluatācijas pieredze Latvijā.

„Latvenergo” Energoefektivitātes centra jauno telpu Jomas 4 Jūrmalā atklāšana

9.oktobris

BIMAB pārstāvja dalība atklāšanā

Grāmatas "Dzelzs priekškara maršruts" atvēršana Rīgā

14. oktobris

BIMAB pārstāvja dalība grāmatas prezentācijā

Speciālā ekspozīcija „Domina Shopping”

5. līdz 15 novembrim

BIMAB pārstāvja dalība organizācijā un norisē

Projekts „CO2 E-Race Rīga”

14.novembris

BIMAB sagatavoja publikācijas, kā arī 14.novembrī ar elektrisko lēngaitas „Melex” piedalījās Rīgas CO2 kartes izveides braucienā

Likumdošanas iniciatīva

novembris, decembris

Izstrādāti „Priekšlikumi  elektromobiļu un citu ar elektrisko motoru darbināmu transportlīdzekļu

izmantošanas stimulēšanai Latvijā”, kas iesniegti CSDD.

Izstrādāti šādi priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu no darba vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas personiskajām vajadzībām” projekta redakcijai:

- papildināt ar nodokļa regulējumu attiecībā uz elektromobiļiem: priekšlikums atbalstīts;

- atbrīvot elektromobīļu lietotājus no nodokļa – priekšlikums noraidīts.

Sadarbība ar vortālu
www.e-transports.org

pastāvīgi

Sagatavota informācija publicēšanai interneta vietnē www.e-transports.org