Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība

Biedrības mērķis ir veicināt ilgtspējīga, darbības vietā izmešus neradoša, mobilitāti paplašinoša transporta attīstību. Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

  • informēt sabiedrību par ilgtspējīga transporta priekšrocībām un ierobežojumiem;
  • popularizēt mobilitātes risinājumus, kas nerada izmešus to pielietojuma vietā;
  • sekmēt energoefektīvu bezizmešu transportlīdzekļu izgatavošanu Latvijā;
  • sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, atbalstot jaunu mobilitātes iespēju pieejamību Latvijas iedzīvotājiem;
  • koordinēt un piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķa sasniegšanai;
  • veikt citas darbības, kas nepieciešamas Biedrības mērķa sasniegšanai.