Biedrības darbība 2010.gadā

Pasākums

Datums

Saturs

Noslēgts BIMAB un Rīgas tehniskās universitātes sadarbības līgums

15.janvāris

Līgums paredz sadarbību ilgtspējīga, darbības vietā izmešus neradoša, mobilitāti paplašinoša transporta izpētē, attīstībā un popularizēšanā

Dalība Energoefektivitātes dienā Jelgavā

18.februāris

Konkurss 10.klašu skolēnu komandām.

10 komandas 6 -7 cilvēki katrā komandā. Pasākumu atklāja Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Izstāde Rāmavā „PAVASARIS 2010”

8.-11.aprīlis

Izstādē kopīgajā stendā „e-transports” piedalījās „SIA Impresso” „SIA AV Transports” un „eRitenis”.

Seminārā sniegta prezentācija „Elektromobilis  - izvēles iespēja”

Seminārs AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrā

21.aprīlis

Seminārā „Individuālais elektrotransports - izvēles iespēja” piedalījās SIA „Impresso”, SIA „AV Transports” un SIA „Supersegway Latvia”

Velosipēda lietošanas tendenču mērījumi uz Vanšu tilta

12.maijs

BIMAB kopā ar „Latvijas Velo informācijas centru”, sadarbībā ar "Veloriga.lv", veica velosipēda lietošanas tendenču mērījumus uz Vanšu tilta.

Apkopotie rezultāti un analīze nodoti ziņu aģentūrām un medijiem

CO2 E-Race Riga

15.maijs

Dalība parādē Rīgas centrā un Motormuzeja apmeklētāju informēšana par elektrisko transportu visā „muzeju nakts” norises laikā

Seminārs AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrā „Individuālais elektrotransports 2”

26.maijs

Atsaucoties uz apmeklētāju lielo ieinteresētību, AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrs kopīgi ar BIMAB 26. maijā rīkoja jau otro šī pavasara semināru par individuālo elektrisko transportu.

Seminārā tika sniegta informācija par Melex lēngaitas elektromobiļu (kvadriciklu), gravitomobiļu (segway) un e-mopēdu 4 gadu ekspluatācijas pieredzi Latvijā.

Mobilitātes nedēļa

16.- 22. septembris

Elektrisko transportlīdzekļu – velosipēdu, skrejriteņu un lēngaitas elektromobiļa izmēģinājumi pašvaldības policijas patruļās 16.-22.sept.

22.septembrī elektromobiļu „Rīgas tūres” atklāšana  un dalība „Diena bez auto”  pasākumos

Uzlādes punkta atklāšana

20.

septembris

Vieglo elektrisko transportlīdzekļu (e-velosipēdi, e-mopēdi) publiskā bezmaksas uzlādes punkta atklāšana Merķeļa ielā 3 Mobilitātes nedēļas ietvaros

Izstāde “LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA 2010 LAUKU SĒTA 2010”

Izstāžu kompleksā “Rāmava”

7. - 10. oktobris

Kopīgajā stendā „e-transports” piedalījās

„SIA Impresso”, „SIA AV Transports”, „SIA EMT” ar pirmo Latvijā pašizgatavoto elektrisko motociklu  un „SIA Sauleskolektors”

Vispasaules zaļo darbu dienas AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrā Jūrmalā

10. oktobris

Atvērto durvju diena, kas tika rīkota Vispasaules zaļo darbu dienas ietvaros. Pasākuma atbalstītāji „SIA AV transports”, „SIA Impresso”,  SIA eSkats”

Biedrības „Latvijas Riteņbraucēju apvienība” dibināšana

12.oktobris

BIMAB ir viens no dibinātājiem. Plānots ar veloorganizācijām kopīgs darbs likumdošanas iniciatīvas jomā, kā arī dažādu akciju rīkošana

Izstāde “Vide un Enerģija 2010” Ķīpsalā

14. -17. oktobris

Vides ministrijas un Rīgas enerģētikas aģentūras rīkoto semināru ietvaros sniegta prezentācija „Individuālais elektrotransports – pieredze Latvijā”.

Dalība projektā „Clean Drive”

16.

decembris

Dalība diskusijā „Tīrā transporta attīstības perspektīvas Latvijā".

Dokumentu parakstīšana par līdzdalību „Clean Drive” projektā

Likumdošanas iniciatīva

Darbs Vides ministrijas Klimata tehnoloģiju sadarbības padomē

Pastāvīgi, dalība sēdēs

Līdzdalība „Atjaunojamo energoresursu likuma” izstrādē

februāris –maijs

Sagatavoti atzinumi par likumprojekta divām versijām

Līdzdalība „Atjaunojamās enerģijas likumprojekta” izstrādē

16.maijs

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas  komisijas sēdē deputātiem sniegta informācija par to, ka no Atjaunojamās enerģijas likumprojekta 12.05.2010. versijas pilnībā ir izslēgts transports. Sniegti atzinumi, dalība sanāksmēs un tikšanās ar Ekonomikas ministrijas vadību

Latvijas pozīcija ilgtspējīga transporta jomā

18.maijs

BIMAB  sniedza Ekonomikas ministrijai informāciju iekļaušanai Latvijas pozīcijā par ilgtspējīgu transportu

Latvijas pozīcija šādā jomā: „mehāniskie transportlīdzekļi saistībā ar elektrodrošību”

15.jūlijs

BIMAB  sniedza Ekonomikas ministrijai informāciju iekļaušanai Latvijas pozīcijā Priekšlikumu Padomes Lēmumam par Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumu Nr.100 obligāto piemērošanu, lai apstiprinātu mehāniskos transportlīdzekļus saistībā ar elektrodrošību

Priekšlikumi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta pielietojums elektriskā transporta jomā

Ir veikta aptauja, balstoties uz apkopotajiem datiem izstrādāti un Vides ministrijā iesniegti priekšlikumi

Atzinums par „Rīcības plānu

atjaunojamo energoresursu jomā”

26.augusts

Ekonomikas ministrijai nosūtīts BIMAB atzinums

Līdzdalība „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma” izstrādē

1.decembris,

7.decembris

Izstrādāts atzinums Finanšu ministrijai, sagatavota vēstule Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai

Līdzdalība „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana” nolikuma” izstrādē

9.decembris

Izstrādāts atzinums Vides ministrijai