Biedrības darbība 2014.gadā

Lejupielādēt Word (.doc) failu

Nosaukums

Datums

Saturs

Pasākumi

Atbalsts uzlādes punktu tīkla izveidei Latvijā

Pastāvīgi

Konsultācijas par uzlādes punktu izveidi.

Datu par uzlādes punktiem Latvijā regulāra aktualizēšana un ievietošana nacionālajā interneta kartē, ko uztur AS „Latvenergo”, kā arī nosūtīšana starptautiskajiem navigācijas resursu uzņēmumiem

Seminārs par elektromobiļu un uzlādes staciju projektu konkursu

25.februāris

BIMAB un AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centra rīkotajā seminārā tika sniegta informācija par KPFI projektu konkursu elektromobiļiem un uzlādes stacijām

Uzlādes vietas atklāšana Jelgavas novadā

18.marts

BIMAB un biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” organizēja uzlādes vietas pie SIA „Viesu Līči” kafejnīcas „Zemnieka cienasts” (Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene, Jelgavas novads) atklāšanas pasākumu

Diskusija „No elektriskajiem velosipēdiem līdz elektromobiļiem – pieredze Latvijā”

29.aprīlis

BIMAB un „ES mājas” organizētā diskusija un elektrisko transportlīdzekļu demonstrācija.

Jēkabpilī un Jelgavā semināri par elektriskajiem transportlīdzekļiem

13.jūnijs,

17.jūnijs

BIMAB un biedrības „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” organizētajā bezmaksas seminārā Jēkabpilī un Jelgavā varēja uzzināt par elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidi pašvaldībās, par elektromobiļu uzlādes punkta izveidi uzņēmumā, par dažādu elektrisko transporta līdzekļu ekspluatāciju un uzlādi, kā arī varēja apskatīt un izmēģināt ātrgaitas elektromobili Nissan e-NV200, lēngaitas elektromobili Melex un elektrovelosipēdu.

Uzlādes vietas atklāšana Jelgavā

17.jūnijs

BIMAB un biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” organizēja uzlādes vietas pie viesnīcas ”Zemgale”, Skautu iela 2, Jelgava, atklāšanas pasākumu.

„Metāla svētki 2014’’ Jelgavā

6.septembris

Elektrisko transportlīdzekļu demonstrācija un testa braucieni, kā arī atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.

KPFI uzlīmju centralizētās piegādes organizēšana

Lai atvieglotu KPFI projektu izpildes nosacījumu izpildi, BIMAB ar autodīleriem organizēja KPFI uzlīmju centralizētu piegādi KPFI projektu konkursa ietvaros nopirkto elektromobiļu īpašniekiem

Likumdošanas iniciatīva

Atzinums par KPFI finansēto projektu atklāta konkursa

nolikumu

20.janvāris

Izstrādāts atzinums par „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums”

(VARAMNOT_150114_EV).

Tika izteikti šādi iebildumi:

-       pret prasību par 25km minimālo attālumu starp uzlādes stacijām;

-       pret KPFI maksimālā finansējuma vienam M1 un N1 kategorijas elektromobilim skaitlisko vērtību 7 000,00 euro apmērā kā nepamatoti mazu;

-       pret projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu 20 darba dienu apmērā kā pārlieku īsu;

-       pret  Combo uzlādes veidu kā vienīgo;

-       pret prasību par uzlādes stacijas obligātu aprīkošanu ar bezskaidras naudas norēķinu sistēmu ar debetkartēm un kredītkartēm.

Vēstule Rīgas Domes Satiksmes departamentam par velomaršruta posma sakārtošanu

10.septembris

Atsaucoties uz BIMAB vēstuli, Rīgas Domes Satiksmes departaments veica ielas remontdarbus

pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas, tādējādi novēršot nepilnības velomaršrutā

Vēstule Finanšu ministrijai par Elektromobiļu pielietojuma veicināšana, izslēdzot tos no reprezentatīvo automobiļu kategorijas likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

11.novembris

Biedrība „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” ierosina veicināt elektromobiļu pielietojumu Latvijā, izslēdzot tos no reprezentatīvo automobiļu kategorijas likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk – Likums), papildinot 1.panta 26.daļu ar „ …vai automobilis, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators)”.

Sadarbība

Sadarbība ar „Latvijas Riteņbraucēju apvienību”

2014.g.

Viedokļu apmaiņa par transporta un transporta infrastruktūras attīstīšanu Latvijā:

-          30km/h ātruma ierobežojums pilsētas zonās;

-          velojoslas;

-          e-velosipēdu pielietojums;

-          elektromobiļu loma transporta sistēmas un jaunu zināšanu attīstīšanā

Līdzdalība e-mobilitātes iniciatīvas grupas izveidē un darbā

2014.g.

Izveidota e-mobilitātes iniciatīvas grupa un tās vadības nodota CSDD, dalība CSDD organizētās e-mobilitātes iniciatīvas grupas darbā

Līdzdalība biedrības „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” Eiropas Sociālā fonda projektā

janvāris – jūnijs

Projekta „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē” ietvaros organizēti šādi pasākumi:

- semināri;

- uzlādes punktu izveides konsultēšana un atklāšanas pasākumu organizēšana;

- labās prakses un pieredzes apgūšanas braucieni uz Igauniju un Lietuvu

- semināri Zemgales pašvaldību vadītājiem;

- uzlādes pakalpojuma sadarbības tīkla izveide.

Līdzdalība biedrības „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” BEYOND ENERGY ACTION STRATEGIES projekta e-mobilitātes pasākumu plānošanā

augusts – decembris

Elektrisko transportlīdzekļu salidojuma 2015.gadā plānošana

Līdzdalība Eiropas Komisijas Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes kampaņas „Pārvietojies gudri” pasākumu izstrādē

2014.g.

Radīta filma „Misija – gudrais pilsētnieks”. Eiropas Komisijas kampaņas Pārvietojies gudri mērķis ir aicināt cilvēkus dažādot transporta veidus, vienlaikus risinot vairākas Eiropas Savienības iedzīvotājiem aktuālas problēmas – samazināt satiksmes sastrēgumus pilsētās, mazināt atmosfēru sasildošo izplūdes gāzu apjoms un uzlabot eiropiešu veselības stāvokli. Iniciatīva tiek īstenota arī Lielbritānijā, Itālijā, Rumānijā, Grieķijā un Bulgārijā.

Sabiedrības informēšana medijos

Sadarbība ar vortālu www.e-transports.org

Pastāvīgi, līdz 2014.gada oktobrim

Interneta vietnē www.e-transports.org publicēta informācija par jaunumiem nozarē, kā arī BIMAB organizētajiem pasākumiem

Preses relīzes par pasākumiem

Pastāvīgi

Sagatavotas un medijiem izsūtītas preses relīzes par BIMAB organizētajiem pasākumiem

Intervijas un publikācijas

Radio: Rīga Radio, Star FM, LR 4, LR 5.

Avīzes: Neatkarīgā Rīta Avīze, Vesti