Biedrības darbība 2013.gadā

Lejupielādēt Word (.doc) failu

Nosaukums

Datums

Saturs

Pasākumi

Starptautiska konference „CLEAN DRIVE Latvijā un Eiropā”.

15.februāris

Dalība konferencē un elektrisko transportlīdzekļu demonstrācija

Seminārs „E-transports”

19.jūnijs

Dalība ikgadējā semināra AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrā organizēšanā

Metāla svētki, Jelgavā

7.septembris

Elektrisko transportlīdzekļu demonstrācija un testa braucieni

Uzlādes punkta atklāšana

pie Bezizmešu mobilitātes centra

18.septembris.

Dārzciema ielā 60E, Rīgā, Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība pie Bezizmešu mobilitātes centra atklāja divu riteņu elektrisko transportlīdzekļu publisko uzlādes punktu

Izstāde„ Vide un Enerģija 2013”

17.-20.oktobris

Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtu ekspozīcijas izveide un dalība semināra organizēšanā

Likumdošanas iniciatīva

Atzinums par ES direktīvas projektu

13.februāris

Ministrijām nosūtīts atzinums par ES direktīvas „DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the deployment of alternative fuels infrastructure (20.01.2013.)” projektu

Komentāri par Latvijas pozīciju

28.februāris

Izstrādāti komentāri pozīcijai par „Tīro transportlīdzekļu paketi” (Clean Power fo Transport) un nosūtīti Satiksmes ministrijai

Komentāri par Rīgas plānojumu

18.aprīlis

Izstrādāti komentāri par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma un Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu galīgo redakciju un nosūtīti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei

Priekšlikumi satiksmes organizācijas

uzlabojumiem Dzirnavu ielā posmā

no Marijas ielas līdz Brīvības ielai

7.maijs

Izstrādāti priekšlikumi satiksmes organizācijas uzlabojumiem Dzirnavu ielā posmā no Marijas ielas līdz Brīvības ielai un klātienē iesniegti Rīgas domes Satiksmes departamentam

 

Viedoklis par Satiksmes ministrijas

izstrādāto sākotnējo pozīciju

3.jūnijs

Izstrādāts un nosūtīts viedoklis par Satiksmes ministrijas izstrādāto sākotnējo pozīciju par „Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos”

Atzinums par Likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" 

19.jūlijs

Izstrādāts atzinums Par Likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  (VSS-1269) un nosūtīts Finanšu ministrijai

Priekšlikumi par Elektromobilitātes attīstības plānu 2014. – 2016. gadam

12.septembris

Izstrādāti un Satiksmes ministrijai nosūtīti priekšlikumi par Elektromobilitātes attīstības plānu 2014. – 2016. gadam

Priekšlikumi par KPFI finansēto projektu atklāta konkursa

nolikumu

13.septembris

Izstrādāti un nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī un Satiksmes ministrijai priekšlikumi par KPFI finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts   elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikumu

Grozījumi ceļu satiksmes Likumā un Noteikumos

2013.g.

Līdzdalība „Latvijas Riteņbraucēju apvienības” sagatavoto priekšlikumu izstrādē

Sadarbība

Sadarbība ar „Latvijas Riteņbraucēju apvienību”

2013.g.

Likumdošanas iniciatīva

Līdzdalība e-mobilitātes iniciatīvas grupas darbā

2013.g.

Priekšlikumu sagatavošana un līdzdalība sēdēs

Līdzdalība biedrības „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” Eiropas Sociālā fonda projektā

septembris - decembris

Projekta „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē” ietvaros:

-augsta līmeņa apmācības kursi BIMAB biedriem;

- semināri Zemgales pašvaldību vadītājiem;

-uzlādes pakalpojuma sadarbības tīkla izveide.

Sabiedrības informēšana medijos

Sadarbība ar vortālu www.e-transports.org

 

www.e-transports.org

Pastāvīgi

Interneta vietnē www.e-transports.org publicēta informācija par jaunumiem nozarē, kā arī BIMAB organizētajiem pasākumiem

Intervijas un publikācijas

5., 6.februāris

www.delfi.lv , www.apollo.lv „Latvijā nopirkts pirmais «Nissan Leaf» elektriskais automobilis”

25.marts

„Diena”, „Bez atbalsta nav pieprasījuma

18.septembris

www.tvnet.lv „Latvijā ir 46 publiskas vietas, kur var uzlādēt elektroauto”